by
on
under ,
Permalink

Grinder – med poker som yrke

10876516-poker-player-with-cards-and-chips-at-casino

Poker har växt enormt som sport de senaste åren, framförallt tack vare internets framfart och den stora tillgängligheten. Idag kan vi spela poker var som helst och när som helst och vi behöver inte mer verktyg än en dator, bra internetuppkoppling och en smula kunskap om de olika pokerspelen. I samband med det går det att titulera sig som pokerspelare till yrket, en så kallad grinder, något som inte alls var lika vanligt för 15-20 år sedan.

En grinder kan definieras som någon som lägger ner mycket tid och energi på sitt pokerspelande och som spelar klokt, tålmodigt och koncentrerat för att lyckas. Att arbeta med att spela poker dagligen och att inte vara anställd på ett traditionellt företag går emot mångas uppfattning om ett bra jobb och grinders stöter ofta på missförstånd och förutfattade meningar. Svenske grindern Carl Falk bekräftar att man verkligen sticker ut som pokerspelare på heltid och menar att han blev mer positivt bemött när han hade pokern som en sidosyssla under studietiden, som räknades som en mer korrekt syssla.

– De flesta människor verkar ha något emot det som är nytt och annorlunda och som pokerspelare sticker man ju verkligen ut.

Men faktum är att poker ger en rätt bra timlön, och Carl som är utbildad civilekonom tjänar idag bättre på sitt pokerspelande än som ekonom. Det gör att han kan leva på någonting som han brinner för, något som är unikt för den tid vi lever i och som har gett upphov till en enorm bransch, som bara ser ut att växa. Att vara en grinder innebär förstås också större frihet i var och när du ska jobba och du kan i stor utsträckning styra mycket själv över din egen tid. Fördelen är att du inte behöver gå någon utbildning för att kunna leva på poker, samtidigt som det kan vara en nackdel för den som gärna vill lyckas. Läs på om sporten, studera tekniker och strategier och öva, så är du en god bit på vägen mot en pokerkarriär.